POMOC UA

Milí priatelia Izraela,

výzva praktickej pomoci pre Ukrajinu stále pokračuje.

Môžete prispieť finančne na tento projekt, ktorého cieľom je pomôcť aj tým, ktorí zostali na Ukrajine a pomáhajú svojim blížnym.

Ďakujeme tým, ktorí ste sa nám už ozvali.

Buďte požehnaní v skutkoch lásky a milosrdenstva.

Variabilný symbol projektu „POMOC UA“ je „2022“.