Notice: Undefined offset: 0 in /data/0/5/053e54d4-dc8a-4e6e-97a3-f0c40ca43ba3/chevra.sk/web/wp-content/plugins/simonet-builder/templates/simonet-builder-temlate.php on line 41

Chevra

O nás

Potešujte, potešujte môj ľud! hovorí váš Boh (Izaiáš 40:1).

Úlohou a zároveň cieľom občianskeho združenia Chevra na Slovensku a v Českej republike je šíriť Božie slovo pre cirkev dnešných dní.

Bratstvo

Mesačník BRATSTVO je zameraný na vyučovanie z Božieho Slova, na správy z diaspóry a z Izraela a informovanie čitateľov o akciách a projektoch, ktoré robíme.

POMOC UA

Pomôžme tým, ktorí to potrebujú!

Zapojme sa do praktickej pomoci pre Ukrajinu.

Podorovali nás

Pomáhať ľuďom v neľahkých životných situáciách, ktoré ich zaskočili a preto sa dostali do slepej uličky, s ktorej sa sami nevedia dostať

Bol som hladný, a dali ste mi jesť; smädný som bol, a dali ste mi piť; cudzincom som bol, a prijali ste ma; nahý, a odiali ste ma; nemocný som bol, a navštívili ste ma; v žalári som bol, a prišli ste za mnou (Ev. Matúša 25:35-36)

Koho pošlem?

Potom som počul hlas Pánov, ktorý hovoril: Koho pošlem, a kto nám pôjde? Vtedy som povedal: Hľa, tu som, pošli ma.

(Izaiáš 6:8)