O nás

Chevra

Chevra je hebrejský výraz pre spoločenstvo, skupinu priateľov.

Úlohou a zároveň cieľom občianskeho združenia Chevra na Slovensku a v Českej republike je šíriť Božie slovo pre cirkev dnešných dní. Slovo je zamerané na poznanie Božích zámerov pre cirkev a Izrael a vyučovanie o židovských koreňoch kresťanskej viery. Dôraz v tejto oblasti dávame na osobné stretnutia so skupinami ľudí (cirkvi, organizácie, modlitebné tímy, a pod.), ktorí majú túžbu po poznaní a vzdelávaní.

Je samozrejmé, že nie je možné oddeliť teoretické znalosti a vedomosti o Bohu od praktickej aplikácie počnúc modlitbami až po vycestovanie na misijnú cestu do Ukrajiny, Moldavska alebo inej krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, kde doteraz žije v diaspóre mnoho židov.

Potešujte, potešujte môj ľud! hovorí váš Boh (Izaiáš 40:1)

Príbeh strateného života.

Sú príbehy, ktoré ako prídu, tak aj odídu, na druhý deň na ne zabudneme. Príbeh, o ktorom vám teraz napíšem, sa však hlboko a navždy vryl do mojej pamäti. Je smutný, ale veľmi motivačný k praktickému konaniu.