PROROCKÁ KONFERENCIA PRIATEĽOV IZRAELA

Pozývame vás na 28. ročník

PROROCKEJ KONFERENCIE PRIATEĽOV IZRAELA

ktorá sa uskutoční v dňoch 17. - 20. / 08 / 2023 v Žiline.

 

Milí priatelia Izraela,

opäť vás pozývame na spoločné stretnutie pri chválach, uctievaní, tancoch, Božom Slove a proroctvách. Očakávame na Božiu milosť a veríme, že sa náš Pán Ješua a Boh Otec oslávi.

Vyzývame zvlášť vás, ktorí sa chcete zúčastniť konferencie k pokorným modlitbám za naplnenie Otcovej vôle.

Pre vás, ktorí máte záujem o audio nahrávky z predchádzajúcich konferencií, napíšte nám email na chevra@chevra.sk a zašleme vám link na stiahnutie nahrávok vo formáte MP3.

V mene nášho Chevra tímu,
Jozef Janits