AKCIE

Pozývame vás 27. ročník

PROROCKÁ KONFERENCIA PRIATEĽOV IZRAELA

v dňoch 18. - 21 / 08 / 2022 v Žiline.

Bratia a sestry z Čiech, z Moravy, zo Slovenska, z národov!

Od júla sme začali „reťazové modlitby“ za túto konferenciu. Pozývame vás, aby ste sa zapojili a stáli vo viere a smelej dôvere pred Božím trónom milosti. Klaniame sa pred naším nebeským Otcom a Mesiášom Ješuu, nech nás vedie Duch Svätý do pravdy a poznania Božej vôle.

Tešíme sa na vás.

V mene nášho Chevra tímu,
Jozef Janits

Registrácia na konferencii.

Miesto konferencie

Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

PROGRAM PKPI 2022

Štvrtok 18.08.2022   Sobota 20.08.2022
16:00 – 17:00 Modlitby, chvály, uctievanie 08:30 – 09:00 Modlitby
17:00 – 18:30
Večerné zhromaždenie 09:00 – 09:30 Chvály a uctievanie
09:30 – 10:15 Seminár
Piatok 19.08.2022 10:15 – 11:00 Seminár
08:30 – 09:00 Modlitby Prestávka
09:00 – 09:30 Chvály a uctievanie 11:30 – 13:00 Seminár
09:30 – 11:00 Seminár Prestávka
Prestávka 16:00 – 17:30 Seminár
11:30 – 13:00 Seminár Prestávka
Prestávka 19:00 – 21:00 Chvály, večerné zhromaždenie
16:00 – 17:30 Seminár
Prestávka Nedeľa 21.08.2022
19:00 – 21:00 Chvály, večerné zhromaždenie 08:30 – 09:00 Modlitby
09:00 – 11:30 Chvály, nedeľné zhromaždenie
Prestávka
11:30 – 13:00 Seminár

 

UBYTOVANIE

Ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity VEĽKÝ DIEL

Adresa: Vysokoškolákov 20,010 08 Žilina; vd.internaty.sk
Kontakt: +421(41)5131429; Renáta Šoková; e-mail: hoteluzvd@uniza.sk

Informácie o ubytovaní: hotelové izby bez TV
K dispozícii je rýchly Internet. Bez uterákov, osušky a chladničky. Vlastné hygienické zariadenie.

Cenník

Pri obsadení 3 lôžok 10 € noc / lôžko
Pri obsadení len 2 lôžok 12 € noc / lôžko
Pri obsadení len 1 lôžka 14 € noc / lôžko

 

Doprava:
Zo železničnej stanice na MHD č.14 (2.pásmo, zastávka „Obchodná“)
Z ubyt. zariadenia na konferenciu: MHD č. 5 a 4 (2.-pásmo, zastávka Veľká okružná, AUPARK)