O nás

MOŽNOSTI FINANČNÉHO PRISPIEVANIA

Je napísané, že „viera bez skutkov je mŕtva“ (Jak 2:17). Preto pozývame každého, kto sa chce zapojiť, aby prispel na projekty, ktoré v mnohých prípadoch zachraňujú životy. Touto prácou napĺňame naše povolanie – niesť dobrú správu o Mesiášovi všade tam, kde vstúpi naša noha. Okrem slov nádeje prinášame teplé jedlo, balík potravín a niekedy aj potrebné lieky.

Vytvárame podmienky zapojenia sa tak pre jednotlivcov, skupiny ľudí alebo príležitostné zhromaždenia ako aj pre organizácie, podniky a podnikateľov, cirkvi a náboženské obce.

Podmienky pre poukázanie príspevkov na projekty sú zabezpečené tak, aby sa čo najviac priblížili vašim možnostiam. Využívame mnohé zo spôsobov prevodu alebo vkladu financií na území Slovenskej a Českej republiky a taktiež zo zahraničia.

Informácie o účtoch sú uvedené nižšie.

Bankový účet v EUR / €
banka: Československá Obchodná Banka, a.s.
číslo účtu: 107656253 / 7500
IBAN: SK28 7500 0000 0001 0765 6253

BANKOVÝ ÚČET V CZK / KČ
banka: Československá Obchodní Banka, a.s.
číslo účtu: 180773659 / 0300
IBAN: CZ32 0300 0000 0001 8077 3659

BANKOVÝ ÚČET V USD / $
banka: Československá Obchodná Banka, a.s.
číslo účtu: 183432323 / 7500
IBAN: SK14 7500 0000 0001 8343 2323