Projekty pomoci

Unleash your dating prospective with gay chat sites

24 apríla, 2024
Unleash your dating prospective with gay chat sitesIf you are considering a method to unleash your dating prospective, then chances are you should check out gay chat sites. these sites provide a powerful way to interact with other singles, as well as will allow you to discover the perfect partner. one of the better reasons for having ga...

Get advice, share experiences, and find companionship inside our chat room

15 marca, 2024
Get advice, share experiences, and find companionship inside our chat roomWelcome to our chat room for married women! we are right here to supply advice, share experiences, and find companionship. whether you are looking for suggestions about relationship, residing together, or simply desire to chat, our chat room may be the perfect spo...

Jednorazova pomoc

11 apríla, 2021
"...nemilujme slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou." (1 Ján 3:18)  ZÁMER Pomáhať ľuďom v neľahkých životných situáciách, ktoré ich zaskočili a preto sa dostali do slepej uličky, s ktorej sa sami nevedia dostať.  POPIS PROJEKTU Jednorazová pomoc je t...

Potravinové balíky

11 apríla, 2021
"...som bol hladný, a dali ste mi jesť..." Matúš 25:35 ZÁMER Nakŕmiť hladných, ktorých zdravotný stav, vzdialenosť bydliska a iné podmienky im neumožňujú prísť do jedálne a nasýtiť sa, ale zároveň sú schopní pripravovať si jedlo vo svojom príbytku sami. Tento program nepredstavuje len potravinový balík, ale dodáva ľuďom ti...

Jedalne

31 marca, 2021
"...som bol hladný, a dali ste mi jesť..." (Matúš 25:35) ZÁMER Nakŕmiť hladných, ktorých zdravotný stav, vzdialenosť bydliska a iné podmienky im umožňujú prísť do jedálne a nasýtiť sa alebo im zdravotný stav či iné životné podmienky nedovoľujú pripravovať si jedlo samým.