Kontakty

Adresa kancelárie:
Národná 10, Žilina 010 01, Slovensko

Právna forma:
občianske združenie, IČO: 37802976, DIČ: 2021543645

email:  chevra@chevra.sk
telefon: +421 41 564 05 36

Stanislaw Gawel

Riaditeľ

Ing. Jozef Janits

Výkonný riaditeť

Orgán dozoru

Telefón: 041 / 7632 130
Fax: 041 / 7632 139
E-mailza@soi.sk

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor výkonu dozoru