Jednorazova pomoc

„…nemilujme slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.“ (1 Ján 3:18) 

ZÁMER

Pomáhať ľuďom v neľahkých životných situáciách, ktoré ich zaskočili a preto sa dostali do slepej uličky, s ktorej sa sami nevedia dostať. 

POPIS PROJEKTU

Jednorazová pomoc je tiež príležitosťou ako sa zapojiť do pomoci v diaspóre aj v jednotlivých nepravidelných akciách, ktoré môžu byť reflexiou na možnosti, ktoré sa nám v našom živote ponúkajú. Keďže nedostatku je mnoho aj oblastí pomoci vo forme jednorazovej pomoci narastá každým dňom.
Tento projekt pomoci  je vo svojej podstate zastrešením mnohých nepravidelných akcií. I keď v jeho názve je slovíčko „jednorazová“, nejedná sa len o neopakované akcie. Je tomu tak v prípadoch poskytovania pomoci akciami s oblečením, liekmi, niektorými potravinami alebo drevom určeným na zimné vykurovanie. Naozaj jednorazovou pomocou sú akcie na odstránenie havarijných stavov bývania, pomoc pri cestovaní za vybavovaním dôležitých dokumentov, rekondičné pobyty v liečebných zariadeniach a iné. 

LOKALIZÁCIA

Jednorazovou pomocou je pokrytá celá Ukrajina.

down-arrow (1)Potravinové balík...
Príbeh strateného...down-arrow (1)

Projekty pomoci

Príbeh strateného života

6 mája, 2021
Príbeh o dcére Abrahámovej, ktorú som stretol len raz! Sú príbehy, ktoré ako prídu, tak aj odídu, na druhý deň na ne zabudneme. Príbeh, o ktorom vám t... více zde

Jednorazova pomoc

11 apríla, 2021
"...nemilujme slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou." (1 Ján 3:18)  ZÁMER Pomáhať ľuďom v neľahkých životných situáciách, ktoré ich zaskočil... více zde

Potravinové balíky

11 apríla, 2021
"...som bol hladný, a dali ste mi jesť..." Matúš 25:35 ZÁMER Nakŕmiť hladných, ktorých zdravotný stav, vzdialenosť bydliska a iné podmienky im neumožňujú prísť do jedálne a n... více zde

Jedalne

31 marca, 2021
"...som bol hladný, a dali ste mi jesť..." (Matúš 25:35) ZÁMER Nakŕmiť hladných, ktorých zdravotný stav, vzdialenosť bydlis... více zde